G-SHOCK SOLAR (NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI)

- 21%
G-SHOCK GST-B300E-5A G-STEEL BLUETOOTH | NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI | GST-B300E-5ADR

G-SHOCK GST-B300E-5A G-STEEL BLUETOOTH | NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI | GST-B300E-5ADR

11.498.000₫ 14.614.000₫

Bộ sản phẩm gồm: 1 đồng hồ chính hãng Casio G-Shock. 1 hộp giấy + 1 hộp thiếc. Thẻ BẢO HÀNH 5 NĂM của TP Watch. Sách hướng dẫn sử dụng các thứ tiếng. Thông tin các đối tác bảo hành G-SHOCK trên toàn cầu. Hotline: 0981.859.969 Showroom: 37/78 Trần Đình Xu, P. Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM

- 15%
G-SHOCK GST-B300SD-1A G-STEEL BLUETOOTH | NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI | GST-B300SD-1ADR

G-SHOCK GST-B300SD-1A G-STEEL BLUETOOTH | NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI | GST-B300SD-1ADR

9.798.000₫ 11.515.000₫

Bộ sản phẩm gồm: 1 đồng hồ chính hãng Casio G-Shock. 1 hộp giấy + 1 hộp thiếc. Thẻ BẢO HÀNH 5 NĂM của TP Watch. Sách hướng dẫn sử dụng các thứ tiếng. Thông tin các đối tác bảo hành G-SHOCK trên toàn cầu. Hotline: 0981.859.969 Showroom: 37/78 Trần Đình Xu, P. Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM

- 14%
G-SHOCK GST-B300S-1A G-STEEL BLUETOOTH | NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI | GST-B300S-1ADR

G-SHOCK GST-B300S-1A G-STEEL BLUETOOTH | NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI | GST-B300S-1ADR

7.898.000₫ 9.212.000₫

Bộ sản phẩm gồm: 1 đồng hồ chính hãng Casio G-Shock. 1 hộp giấy + 1 hộp thiếc. Thẻ BẢO HÀNH 5 NĂM của TP Watch. Sách hướng dẫn sử dụng các thứ tiếng. Thông tin các đối tác bảo hành G-SHOCK trên toàn cầu. Hotline: 0981.859.969 Showroom: 37/78 Trần Đình Xu, P. Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM

- 14%
G-SHOCK GST-B300-1A G-STEEL BLUETOOTH | NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI | GST-B300-1ADR

G-SHOCK GST-B300-1A G-STEEL BLUETOOTH | NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI | GST-B300-1ADR

7.498.000₫ 8.719.000₫

Bộ sản phẩm gồm: 1 đồng hồ chính hãng Casio G-Shock. 1 hộp giấy + 1 hộp thiếc. Thẻ BẢO HÀNH 5 NĂM của TP Watch. Sách hướng dẫn sử dụng các thứ tiếng. Thông tin các đối tác bảo hành G-SHOCK trên toàn cầu. Hotline: 0981.859.969 Showroom: 37/78 Trần Đình Xu, P. Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM

- 10%
G-SHOCK GBD-H1000-8DR SMARTWATCH ĐO NHỊP TIM 2020 | BLUETOOTH | NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI | GBD-H1000-8

G-SHOCK GBD-H1000-8DR SMARTWATCH ĐO NHỊP TIM 2020 | BLUETOOTH | NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI | GBD-H1000-8

11.990.000₫ 13.327.000₫

Bộ sản phẩm gồm: 1 đồng hồ chính hãng Casio G-Shock. 1 hộp giấy + 1 hộp thiếc. Thẻ BẢO HÀNH 5 NĂM của TP Watch. Sách hướng dẫn sử dụng các thứ tiếng. Thông tin các đối tác bảo hành G-SHOCK trên toàn cầu. Hotline: 0981.859.969 Showroom: 37/78 Trần Đình Xu, P. Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM

- 10%
G-SHOCK GBD-H1000-4DR SMARTWATCH ĐO NHỊP TIM 2020 | BLUETOOTH | NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI | GBD-H1000-4

G-SHOCK GBD-H1000-4DR SMARTWATCH ĐO NHỊP TIM 2020 | BLUETOOTH | NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI | GBD-H1000-4

11.990.000₫ 13.327.000₫

Bộ sản phẩm gồm: 1 đồng hồ chính hãng Casio G-Shock. 1 hộp giấy + 1 hộp thiếc. Thẻ BẢO HÀNH 5 NĂM của TP Watch. Sách hướng dẫn sử dụng các thứ tiếng. Thông tin các đối tác bảo hành G-SHOCK trên toàn cầu. Hotline: 0981.859.969 Showroom: 37/78 Trần Đình Xu, P. Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM

- 10%
G-SHOCK GBD-H1000-1A7DR SMARTWATCH ĐO NHỊP TIM 2020 | BLUETOOTH | NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI | GBD-H1000-1A7DR

G-SHOCK GBD-H1000-1A7DR SMARTWATCH ĐO NHỊP TIM 2020 | BLUETOOTH | NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI | GBD-H1000-1A7DR

11.990.000₫ 13.327.000₫

Bộ sản phẩm gồm: 1 đồng hồ chính hãng Casio G-Shock. 1 hộp giấy + 1 hộp thiếc. Thẻ BẢO HÀNH 5 NĂM của TP Watch. Sách hướng dẫn sử dụng các thứ tiếng. Thông tin các đối tác bảo hành G-SHOCK trên toàn cầu. Hotline: 0981.859.969 Showroom: 37/78 Trần Đình Xu, P. Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM

- 10%
G-SHOCK GBD-H1000-1DR SMARTWATCH ĐO NHỊP TIM 2020 | BLUETOOTH | NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI | GBD-H1000-1

G-SHOCK GBD-H1000-1DR SMARTWATCH ĐO NHỊP TIM 2020 | BLUETOOTH | NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI | GBD-H1000-1

11.990.000₫ 13.327.000₫

Bộ sản phẩm gồm: 1 đồng hồ chính hãng Casio G-Shock. 1 hộp giấy + 1 hộp thiếc. Thẻ BẢO HÀNH 5 NĂM của TP Watch. Sách hướng dẫn sử dụng các thứ tiếng. Thông tin các đối tác bảo hành G-SHOCK trên toàn cầu. Hotline: 0981.859.969 Showroom: 37/78 Trần Đình Xu, P. Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM

- 21%
G-SHOCK GST-B100B-1A4 G-STEEL BLUETOOTH | NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI | GST-B100B-1A4DR

G-SHOCK GST-B100B-1A4 G-STEEL BLUETOOTH | NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI | GST-B100B-1A4DR

9.098.000₫ 11.515.000₫

Bộ sản phẩm gồm: 1 đồng hồ chính hãng Casio G-Shock. 1 hộp giấy + 1 hộp thiếc. Thẻ BẢO HÀNH 5 NĂM của TP Watch. Sách hướng dẫn sử dụng các thứ tiếng. Thông tin các đối tác bảo hành G-SHOCK trên toàn cầu. Hotline: 0981.859.969 Showroom: 37/78 Trần Đình Xu, P. Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM

- 21%
G-SHOCK GST-B100B-1A3 G-STEEL BLUETOOTH | NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI | GST-B100B-1A3DR

G-SHOCK GST-B100B-1A3 G-STEEL BLUETOOTH | NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI | GST-B100B-1A3DR

9.098.000₫ 11.515.000₫

Bộ sản phẩm gồm: 1 đồng hồ chính hãng Casio G-Shock. 1 hộp giấy + 1 hộp thiếc. Thẻ BẢO HÀNH 5 NĂM của TP Watch. Sách hướng dẫn sử dụng các thứ tiếng. Thông tin các đối tác bảo hành G-SHOCK trên toàn cầu. Hotline: 0981.859.969 Showroom: 37/78 Trần Đình Xu, P. Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM

- 34%
G-SHOCK MTG-B1000D-1A KÍNH SAPHIRE | NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI | MTG-B1000D-1ADR

G-SHOCK MTG-B1000D-1A KÍNH SAPHIRE | NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI | MTG-B1000D-1ADR

19.898.000₫ 30.344.000₫

Bộ sản phẩm gồm: 1 đồng hồ chính hãng 1 hộp giấy + 1 hộp thiếc (tùy sản phẩm) Thẻ bảo hành 5 NĂM của TPWatch Sách hướng dẫn sử dụng các thứ tiếng Thông tin các đối tác bảo hành G-SHOCK quốc tế Hotline: 0981.859.969 Showroom: 37/78 Trần Đình Xu, P. Cầu Kho, Quận 1, TPHCM

- 33%
G-SHOCK GST-B200X-1A9DR G-STEEL NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI | GST-B200X-1A9DR

G-SHOCK GST-B200X-1A9DR G-STEEL NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI | GST-B200X-1A9DR

12.998.000₫ 19.341.000₫

Bộ sản phẩm gồm: 1 đồng hồ chính hãng 1 hộp giấy + 1 hộp thiếc (tùy sản phẩm) Thẻ bảo hành 5 NĂM của TPWatch Sách hướng dẫn sử dụng các thứ tiếng Thông tin các đối tác bảo hành G-SHOCK quốc tế Hotline: 0981.859.969 Showroom: 37/78 Trần Đình Xu, P. Cầu Kho, Quận 1, TPHCM

<!--end class tz-footer-->
popup

Số lượng:

Tổng tiền: