ĐỒNG HỒ CASIO SHEEN (NỮ)

- 50%
CASIO SHEEN SHB-200CGL-7A BLUETOOTH | NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI | SHB-200CGL-7ADR

CASIO SHEEN SHB-200CGL-7A BLUETOOTH | NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI | SHB-200CGL-7ADR

6.992.000₫ 13.983.000₫

Bộ sản phẩm gồm: 1 đồng hồ chính hãng Casio Sheen. 1 hộp đựng sản phẩm. Thẻ bảo hành 1 năm của TP Watch. Sách hướng dẫn sử dụng các thứ tiếng. Hotline: 0981.859.969 Showroom: 37/78 Trần Đình Xu, P. Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM.

- 30%
CASIO SHEEN SHE-4051PG-4A | SHE-4051PG-4AUDF

CASIO SHEEN SHE-4051PG-4A | SHE-4051PG-4AUDF

3.455.000₫ 4.935.000₫

Bộ sản phẩm gồm: 1 đồng hồ chính hãng Casio Sheen. 1 hộp đựng sản phẩm. Thẻ bảo hành 1 năm của TP Watch. Sách hướng dẫn sử dụng các thứ tiếng. Hotline: 0981.859.969 Showroom: 37/78 Trần Đình Xu, P. Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM.

- 40%
CASIO SHEEN SHE-3043SG-7A | SHE-3043SG-7AUDR

CASIO SHEEN SHE-3043SG-7A | SHE-3043SG-7AUDR

3.890.000₫ 6.486.000₫

Bộ sản phẩm gồm: 1 đồng hồ chính hãng Casio Sheen. 1 hộp đựng sản phẩm. Thẻ bảo hành 1 năm của TP Watch. Sách hướng dẫn sử dụng các thứ tiếng. Hotline: 0981.859.969 Showroom: 37/78 Trần Đình Xu, P. Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM.

- 40%
CASIO SHEEN SHE-3043PG-7A | SHE-3043PG-7AUDR

CASIO SHEEN SHE-3043PG-7A | SHE-3043PG-7AUDR

3.890.000₫ 6.486.000₫

Bộ sản phẩm gồm: 1 đồng hồ chính hãng Casio Sheen. 1 hộp đựng sản phẩm. Thẻ bảo hành 1 năm của TP Watch. Sách hướng dẫn sử dụng các thứ tiếng. Hotline: 0981.859.969 Showroom: 37/78 Trần Đình Xu, P. Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM.

- 38%
CASIO SHEEN SHE-5023L-7A pha lê Swarovski® chính hãng

CASIO SHEEN SHE-5023L-7A pha lê Swarovski® chính hãng

3.198.000₫ 5.194.000₫

Bộ sản phẩm gồm: 1 đồng hồ chính hãng Casio Sheen. 1 hộp đựng sản phẩm. Thẻ bảo hành 1 năm của TP Watch. Sách hướng dẫn sử dụng các thứ tiếng. Hotline: 0981.859.969 Showroom: 37/78 Trần Đình Xu, P. Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM.

- 35%
CASIO SHEEN SHN-3017D-4A1 PHA LÊ SWAROVSKI

CASIO SHEEN SHN-3017D-4A1 PHA LÊ SWAROVSKI

2.965.000₫ 4.559.000₫

Bộ sản phẩm gồm: 1 đồng hồ chính hãng Casio Sheen. 1 hộp đựng sản phẩm. Thẻ bảo hành 1 năm của TP Watch. Sách hướng dẫn sử dụng các thứ tiếng. Hotline: 0981.859.969 Showroom: 37/78 Trần Đình Xu, P. Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM.

- 29%
CASIO SHEEN SHE-4023D-1ADR PHA LÊ SWAROVSKI

CASIO SHEEN SHE-4023D-1ADR PHA LÊ SWAROVSKI

3.198.000₫ 4.489.000₫

Bộ sản phẩm gồm: 1 đồng hồ chính hãng Casio Sheen. 1 hộp đựng sản phẩm. Thẻ bảo hành 1 năm của TP Watch. Sách hướng dẫn sử dụng các thứ tiếng. Hotline: 0981.859.969 Showroom: 37/78 Trần Đình Xu, P. Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM.

- 50%
CASIO SHEEN SHN-3008SG-1A PHA LÊ SWAROVSKI

CASIO SHEEN SHN-3008SG-1A PHA LÊ SWAROVSKI

2.538.000₫ 5.076.000₫

Bộ sản phẩm gồm: 1 đồng hồ chính hãng Casio Sheen. 1 hộp đựng sản phẩm. Thẻ bảo hành 1 năm của TP Watch. Sách hướng dẫn sử dụng các thứ tiếng. Hotline: 0981.859.969 Showroom: 37/78 Trần Đình Xu, P. Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM.

- 60%
CASIO SHEEN SHE-5017D-1A PHA LÊ SWAROVSKI

CASIO SHEEN SHE-5017D-1A PHA LÊ SWAROVSKI

1.990.000₫ 4.982.000₫

Bộ sản phẩm gồm: 1 đồng hồ chính hãng Casio Sheen. 1 hộp đựng sản phẩm. Thẻ bảo hành 1 năm của TP Watch. Sách hướng dẫn sử dụng các thứ tiếng. Hotline: 0981.859.969 Showroom: 37/78 Trần Đình Xu, P. Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM.

- 23%
CASIO SHEEN SHN-3018D-4A

CASIO SHEEN SHN-3018D-4A

3.498.000₫ 4.559.000₫

Bộ sản phẩm gồm: 1 đồng hồ chính hãng Casio Sheen. 1 hộp đựng sản phẩm. Thẻ bảo hành 1 năm của TP Watch. Sách hướng dẫn sử dụng các thứ tiếng. Hotline: 0981.859.969 Showroom: 37/78 Trần Đình Xu, P. Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM.

- 63%
CASIO SHEEN SHN-3018D-2A PHA LÊ SWAROVSKI

CASIO SHEEN SHN-3018D-2A PHA LÊ SWAROVSKI

1.698.000₫ 4.559.000₫

Bộ sản phẩm gồm: 1 đồng hồ chính hãng Casio Sheen. 1 hộp đựng sản phẩm. Thẻ bảo hành 1 năm của TP Watch. Sách hướng dẫn sử dụng các thứ tiếng. Hotline: 0981.859.969 Showroom: 37/78 Trần Đình Xu, P. Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM.

- 30%
CASIO SHEEN SHN-5505D-1A KÍNH SAPHIRE | PHA LÊ SWAROVSKI

CASIO SHEEN SHN-5505D-1A KÍNH SAPHIRE | PHA LÊ SWAROVSKI

3.695.000₫ 5.279.000₫

Bộ sản phẩm gồm: 1 đồng hồ chính hãng Casio Sheen. 1 hộp đựng sản phẩm. Thẻ bảo hành 1 năm của TP Watch. Sách hướng dẫn sử dụng các thứ tiếng. Hotline: 0981.859.969 Showroom: 37/78 Trần Đình Xu, P. Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM.

<!--end class tz-footer-->
popup

Số lượng:

Tổng tiền: